nieuw jaar

Nieuwjaars  receptie bij galerie Zeven Zomers met nieuw werk: 'Inspiration'
Mooi begin van het nieuwe jaar!